Varaus- ja peruutusehdot

Ehdot yksittäisille varauksille

Varauksen vahvistaminen:

 • Varauksen voi tehdä viimeistään 48 tuntia ennen palvelun alkua.
 • Varaus maksetaan kokonaisuudessaan varauksen tekohetkellä.
 • Kokonaisuudessaan maksettu varaus katsotaan vahvistetuksi; FinnGuru lähettää varauksesta myös erillisen vahvistuksen.

Varauksen peruutus:

Peruutus tulee tehdä kirjallisesti joko kirjeitse tai sähköisiä kanavia myöten. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on kirjautunut FinnGurun myyntipalveluun.

 • Mikäli varaus peruutetaan viimeistään 14 vuorokautta ennen palvelun alkamista, FinnGuru pidättää peruutuskuluina 30% varauksen arvosta.
 • Mikäli varaus peruutetaan, kun sen alkamiseen on 13 vuorokautta tai vähemmän, mutta peruutus tapahtuu ennen palvelun alkamista, FinnGuru pidättää peruutuskuluina 50% varauksen arvosta.
 • Mikäli peruutus tapahtuu palvelun aloitushetkellä tai palvelun jo alettua, asiakkaan suorittamaa maksua ei korvata.
 • Suosittelemme asiakkaillemme matkavakuutuksen ottamista.
Ehdot ryhmille, vähintään 10 henkilöä

Varauksen vahvistaminen:

 • Varaus vahvistuu, kun ennakkovarausmaksu (30 % varauksen loppusummasta) maksetaan viimeistään sovittuna eräpäivänä.
 • Ryhmän nimilista ja erityisruokavaliotoivomukset toimitetaan FinnGurulle viimeistään 14 vrk ennen palvelun alkamispäivää.
 • Loppuosa varauksen arvosta maksetaan viimeistään 30 vrk ennen palvelun alkamispäivää.

Varauksen peruutus:

Peruutus tulee tehdä kirjallisesti joko kirjeitse tai sähköisiä kanavia myöten. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on kirjautunut FinnGurun myyntipalveluun.

 • Kun varaus peruutetaan kokonaisuudessaan 30 vrk ennen palvelun alkamispäivää, FinnGuru pidättää peruutuskuluina ennakkovarausmaksun kokonaisuudessaan.
 • Osaperuutukset ovat kuluttomia, kun palvelun alkamispäivään on vähintään 30 vrk.
 • Kun varaus peruutetaan kokonaisuudessaan tai osittain myöhemmin kuin 30 vrk mutta enemmän kuin 14 vrk ennen palvelun alkamispäivää, FinnGuru pidättää peruutuskuluina 50% peruutetun osuuden arvosta.
 • Kun varaus peruutetaan kokonaan tai osittain 14 vrk ennen palvelun alkamispäivää tai myöhemmin, asiakkaan suorittamaa maksua ei korvata.
 • Mikäli peruutus tapahtuu palvelun aloitushetkellä tai palvelun jo alettua, asiakkaan suorittamaa maksua ei korvata.
 • Suosittelemme asiakkaillemme matkavakuutuksen ottamista.
Vuoden 2018 matkapakettilain mukaan
 • Matkustajalla on oikeus peruuttaa matkapakettisopimus koska tahansa ennen matkan alkamista ilman erityistä syytä.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus periä matkustajalta asianmukainen ja perusteltu peruutusmaksu, joka vastaa palveluntarjoajalle palvelun peruuttamisesta aiheutuneita menetyksiä.
 • Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka ilman peruutusmaksua esimerkiksi silloin, kun matkakohteessa tai sen välittömässä läheisyydessä vallitsevat väistämättömät ja poikkeukselliset olosuhteet vaikuttavat merkittävästi matkan toteuttamiseen sovitulla tavalla tai jos matkustajalla on muutoin painava syy olettaa, että palveluntarjoajan suorituksessa tulee olemaan merkittävä virhe.
 • Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka peruutusmaksua maksamatta myös silloin, kun matkanjärjestäjä tekee merkittäviä muutoksia sopimukseen tai korottaa matkapaketin hintaa yli 8 prosenttia.

Lisätietoja löytyy KKV Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta.

FinnGurun oikeus peruuttaa varaus:

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), FinnGurulla on oikeus peruuttaa varaus milloin tahansa ennen palvelun alkamista. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada FinnGurulta maksamansa summa kokonaisuudessaan takaisin. Jos palvelu joudutaan keskeyttämään häiriökäyttäytymisen tai muun asiakkaasta johtuvan seikan takia, ennakkoon maksettua hintaa ei palauteta.