Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Wildgreenfinland Oy (y-2736473-6)
Kilonpurontie 7 b 21
02610 Espoo, Finland

2. Rekisteriasioita käsittelevän henkilön yhteystiedot

Elisa Wilen
elisa.wilen@wildgreenfinland.com
puh +358 40 5249556

3. Rekisterin nimi

Finnguru.fi – verkkopalvelu

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Wildgreenfinland Oy:n toimesta Finnguru.fi – verkkopalvelun palveluiden tuottamiseen sekä suoramarkkinointi, etämyynti-, yhteydenotto- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää Wildgreenfinland Oy:n palveluiden kehittämistarkoituksiin. Wildgreenfinland Oy:llä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten henkilötietolain mukaisesti.

Rekisteröity käyttäjä voi kieltää henkilötietojensa käytön markkinointiin tai markkinointitutkimuksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

5. Rekisterin tietosisältö

 • Yrityskäyttäjän tiedot: Yrityksen nimi, y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköposti ja www-osoite.
 • Laskutuksen ja perinnän hoitamiseen tarvittavat tiedot.
 • Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot.
 • Käyttäjätunnukset ja muut tunnistetiedot.
 • Käyttäjien verkkopalvelussa tekemien toimien tapahtumatiedot palvelun kehitystä varten.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään seuraavista lähteistä:

 • Wildgreenfinland Oy: n ylläpitämästä asiakasrekisteristä.
 • Julkisista rekistereistä.
 • Käyttäjiltä itseltään rekisteröinnin yhteydessä tai sen jälkeen.
 • Käyttäjien verkkopalvelussa tekemistä toimista automaattisesti kertyvästä datasta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Niissä tapauksissa, kun tietoja luovutetaan, perustuu se rekisteröidyn käyttäjän antamaan suostumukseen. Tietoja voidaan luovuttaa omistus- ja tytäryhtiöille sekä siirtää yrityskaupan yhteydessä. Tietoja voidaan myös luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin tai vastaaviin tarkoituksiin.

Käyttäjällä on oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö ja luovutus markkinointi- tai markkinatutkimustarkoituksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa kirjallisina ja allekirjoitettuina rekisterinpitäjälle. REKISTERISELOSTE Tietosuojalaki 1050/2018 ______________________________________________________________________________________

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

 • Ei manuaalista aineistoa

ATK:lla käsiteltävät tiedot

 • Rekisteri on suojattu ulkoisia tietomurtoja vastaan käyttäen asianmukaisia teknisiä järjestelmiä.
 • Rekisterin käyttö on mahdollista ainoastaan henkilöille, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.
 • Rekisterin käyttöä valvotaan asianmukaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.