REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Wildgreenfinland Oy (y-2736473-6)
Kilonpurontie 7 b 21
02610 Espoo, Finland

2. Rekisteriasioita käsittelevän henkilön yhteystiedot

Elisa Wilen
elisa.wilen@wildgreenfinland.com
puh +358 40 5249556

3. Rekisterin nimi

Finnguru.fi – verkkopalvelu

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Wildgreenfinland Oy:n toimesta Finnguru.fi –verkkopalvelun palveluiden tuottamiseen sekä  suoramarkkinointi, etämyynti-, yhteydenotto- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää Wildgreenfinland Oy:n palveluiden kehittämistarkoituksiin. Wildgreenfinland Oy:llä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten henkilötietolain mukaisesti. Rekisteröity käyttäjä voi kieltää henkilötietojensa käytön markkinointiin tai markkinointitutkimuksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

5. Rekisterin tietosisältö

Yrityskäyttäjän tiedot: Yrityksen nimi, y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköposti ja www-osoite.
Laskutuksen ja perinnän hoitamiseen tarvittavat tiedot.
Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot.
Käyttäjätunnukset ja muut tunnistetiedot
Käyttäjien verkkopalvelussa tekemien toimien tapahtumatiedot palvelun kehitystä varten.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään seuraavista lähteistä:
Wildgreenfinland Oy: n ylläpitämästä asiakasrekisteristä.
Julkisista rekistereistä.
Käyttäjiltä itseltään rekisteröinnin yhteydessä tai sen jälkeen.
Käyttäjien verkkopalvelussa tekemistä toimista automaattisesti kertyvästä datasta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Niissä tapauksissa kun tietoja luovutetaan perustuu se rekisteröidyn käyttäjän antamaan suostumukseen. Tietoja voidaan luovuttaa omistus- ja tytäryhtiöille sekä siirtää yrityskaupan yhteydessä. Tietoja voidaan myös luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin,
mielipide- ja markkinatutkimuksiin tai vastaaviin tarkoituksiin. Käyttäjällä on oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö ja luovutus markkinointi- tai markkinatutkimustarkoituksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa kirjallisina ja allekirjoitettuina rekisterinpitäjälle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
-Ei manuaalista aineistoa
ATK:lla käsiteltävät tiedot
-Rekisteri on suojattu ulkoisia tietomurtoja vastaan käyttäen asianmukaisia teknisiä järjestelmiä.
-Rekisterin käyttö on mahdollista ainoastaan henkilöille joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.
-Rekisterin käyttöä valvotaan asianmukaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Zero distance to authentic Finland

We will help to make your business visit or study, fair or holiday trip into an unforgettable experience.

Contact us